Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2013

breatheme
2714 a1e5
Reposted fromoversensitive oversensitive viacytaty cytaty
breatheme
Być z kimś to wybaczać mu, że rani nas sobą i brakiem siebie.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacytaty cytaty
breatheme
Zanim umrzesz, upewnij się, że żyjesz
— miejska poezja
Reposted fromreksi0 reksi0 viacytaty cytaty
breatheme
wiesz
wczoraj wydrapałam paznokciami na cudzych plecach
twoje imię
— Autor: eta kalamorz
Reposted fromperseweracje perseweracje viacytaty cytaty
breatheme
Chciałem ją wypełnić tak, jak mężczyzna wypełnia kobietę, 
ale po stokroć bardziej chciałem stać się grzechem wypełniającym jej głowę.
— Jerzy Pilch "Miasto utrapienia"
Reposted fromperseweracje perseweracje viacytaty cytaty
breatheme
1517 1e42
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viacytaty cytaty
breatheme
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. A na to nie tylko trzeba siły, ale i przeznaczenia, żeby przemóc serce i powiedzieć: to ruszam. A to dużo trudniej, niż powiedzieć, to umrę, choć trochę mniej, niż powiedzieć, to urodzę się.
— W. Myśliwski "Widnokrąg"
Reposted fromkaqla kaqla viacytaty cytaty
breatheme
Dwulicowość to jedna z najpopularniejszych chorób.
Reposted fromGeniusz Geniusz viacytaty cytaty
breatheme
Lecz jeśli to nie jest miłość, to chyba Bóg jest ślepy
— Pezet "Widzę jej obraz"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
breatheme
Zastanawiałem się, dlaczego uczymy ludzi pisać książki skoro ani prezydenci i senatorowie ich nie czytają, ani generałowie ich nie czytają. Pewne uniwersyteckie przeżycie nauczyło mnie, że jest bardzo dobry powód. Łapiesz ludzi zanim zostaną generałami czy prezydentami i zatruwasz ich umysły... humanizmem. I nie ważne w jaki sposób to robisz, chodzi o to aby zachęcić ich do zmiany świata na lepsze.
— Kurt Vonnegut
Reposted frompotentialproblem potentialproblem viacytaty cytaty
breatheme
(...) napisał książkę o drzewie dolarowym. Zamiast liści rosły na nim dwudziestodolarowe banknoty. Kwitło obligacjami pożyczki państwowej, a owocowało diamentami. Do drzewa ściągali ludzie, którzy zabijali się pod nim nawzajem, dostarczając w ten sposób doskonałego nawozu. Zdarza się.
— Kurt Vonnegut, Rzeźnia numer pięć
Reposted frompotentialproblem potentialproblem viacytaty cytaty
breatheme
Nie wierzę w Boga. Ale siedząc tam, w sali pełnej osób, które czują coś innego, uświadamiam sobie, że wierzę w ludzi. W ich moc pomagania sobie nawzajem, niezachwiany opór wobec przeciwności losu. Wierzę, że niezwykłe zawsze weźmie górę nad pospolitym. I wierzę, że nadzieja – choćby tylko w lepsze jutro – to najpotężniejszy narkotyk na tej planecie.
— Jodi Picoult - To, co zostało
Reposted fromsaphirka saphirka viacytaty cytaty
breatheme
Przeciętny człowiek nie jest specjalnie ciekaw świata. Ot, żyje, musi jakoś się z tym faktem uporać, im będzie to kosztowało mniej wysiłku — tym lepiej. A przecież poznawanie świata zakłada wysiłek, i to wielki, pochłaniający człowieka. Większość ludzi raczej rozwija w sobie zdolności przeciwne, zdolność, aby patrząc — nie widzieć, aby słuchając — nie słyszeć. 
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromMissTake MissTake viacytaty cytaty
breatheme
Każdy miewa przerwy w życiorysie. 
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
breatheme
Niczyje życie nie idzie na marne. Na marne idzie jedynie ten czas, kiedy myślimy, że jesteśmy sami.
— Mitch Albom, "Pięć osób, które spotykamy w niebie"
Reposted fromlightyears lightyears viacytaty cytaty
breatheme
Są rzeczy, które trzeba zrobić, i robi się je, ale nigdy o nich nie mówi. Nie próbuje się ich usprawiedliwiać. Są nie do usprawiedliwienia. Po prostu się je robi. A potem o nich zapomina.
— Mario Puzo, "Ojciec chrzestny"
Reposted fromlightyears lightyears viacytaty cytaty
breatheme
Na grobie Ewy
Adam: Gdziekolwiek była ona, tam był Raj.
— Mark Twain 'Pamiętniki Adama i Ewy'
Reposted from100suns 100suns viacytaty cytaty
breatheme
(...) poczuł, że większość rzeczy, które chciał kiedyś zrobić, już nie zrobi. Ale gdyby ktoś go zapytał, co takiego miałoby to być, też nie umiałby odpowiedzieć. W każdym razie dręczył go syndrom zamkniętych drzwi. Los zatrzaskiwał mu je przed samym nosem, z hukiem i bez litości.
— Lena Oskarsson
Reposted fromwowlovely wowlovely viacytaty cytaty
breatheme
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— M.Kundera
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
breatheme
Musiałem ją nieraz prosić, żeby nie wstydziła się swojego ciała. Zawsze z lękiem spoglądała, czy na nią patrzę, kiedy się rozbierała. Zawsze było:
- Zgaś światło.
- Dlaczego?
- Zgaś, proszę cię.
- Ale dlaczego?
- Nie rozumiesz?
Nie rozumiałem. Nie podejrzewała zapewne, że gdy patrzyłem na nią, jak się rozbierała, czułem coś takiego, jakbym stawał się bogatszy o wszystkie jej obolałości, o jej cierpienia, o jej przemijanie. Też wiele przeżyłem, lecz nie było to dla mnie takie ważne, jak to, czym ona była naznaczona. Nie, nie o to chodzi, że współcierpiałem z nią. Czy zresztą miłość potrzebuje współcierpienia? Chodzi mi o to, że odczuwałem jej istnienie jako moje istnienie. Pyta pan, co to znaczy? To, że jakby pan całe brzemię czyjegoś istnienia pragnął wziąć na siebie. Jakby pan pragnął tego kogoś w ogóle zwolnić z konieczności istnienia. Jakby pan pragnął za tego kogoś także umrzeć, żeby on nie musiał doświadczać swojego umierania. A to coś innego niż współcierpienie, jak się je na ogół rozumie. Na samą taką, choćby wyobrażoną, możliwość czułem, że chce mi się znowu żyć. Mówi pan, że to niemożliwe. Możliwe, że niemożliwe. Tylko wobec tego co powinno być miarą miłości? Jeśli pod tym nic nie znaczącym słowem pan i ja to samo byśmy rozumieli? Według czego mielibyśmy ją odczuwać? Według pożądania ciała? Ciało ma swój kres i dużo, dużo wcześniej, nim śmierć przyjdzie.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl